Էլիտ-Մեդ բժշկական կենտրոն

Հասցե:

Երևան, Հակոբ Հակոբյան փ. 3/15

Երակների վիրահատություններ

  • Երակներ վարիկոզ լայնացում
  • Ֆլեբէկտոմիա` հիվանդ երակների հեռացում
  • Մինիֆլեբէկտոմիա
  • Ներերակային սկլեռոթերապիա, լազերային ֆոտոկոագուլյացիա (հիվանդ երակի լուսանցքի փակում), լազերային մակարդում

Զարկերակների վիրահատություններ

  • Զարկերակային թրոմբի ( մակարդուկի ) հեռացում
  • Էմբոլի հեռացում
  • Զստային/ազդրային-աորտալ շունտավորում
  • Ազդր/ծնկային զարկերակի շունտավորում
  • Ներքին զարկերակների և վերջույթների զարկերակների անևրիզմաների վիրահատություններ
  • Սիմպաթէկտոմիա

Ձեզ պետք է հերթագրվե՞լ

Ընտրեք ձեր բժշկին։