Էլիտ-Մեդ բժշկական կենտրոն

Հասցե:

Երևան, Հակոբ Հակոբյան փ. 3/15

Հոդերի հիվանդություններ

 • միկրոկրիստալիկ արթրիտ
 • պսորիաթիկ արթրիտ
 • ռեակտիվ արթրիտ
 • ռեւմատոիդ արթրիտ
 • օսթեոարթրոզ
 • ռեւմատիկ հիվանդությունների հարհոդային փափուկ հյուսվածքների
 • անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրոզ ( Բեխթերևի հիվանդություն )

 

 

Նոթային  համակարգ

 • Հեմոռագիկ վասկուլիտ
 • Վեգեները ի գռնուլեմթոզ
 • Միկրոսկոպիկ պօլիարտերիիտ
 • Հսկա բջջային արտերիիտ (քունքային  արտերիիտ, Հորթոնի հիվանդություն)
 • Գուդպասչերի համախտանիշի (թոքային-երիկամային համախտանիշ)
 • Takayasu-ի հիվանդությունը ( աորտո-արտերիիտ)
 • օբլիտերացնող թրոմբանգիիտ

Շարակցական հյուսվածքները հիվանդությաններ

 • Համակարգային կարմիր գայլախտ
 • դերմատոմիոզիտ (polymyositis)
 • Համակարգային սկլերոդերմա
 • Խառը շարակցական հյուսվածքի հիվանդությունը (Շառպի համախտանիշ)
 • Շյոգրենի հիվանդություն

Ձեզ պետք է հերթագրվե՞լ

Ընտրեք ձեր բժշկին։